MijnKorelon.nl

Eigen (gast)ouderomgeving

Waarvoor kunnen we de eigen klantomgeving gebruiken?

Al onze klanten kunnen gebruik maken van een eigen klantomgeving. De eigen klantomgeving is ingericht voor het registreren van opvanguren door de gastouders, die daarna door de ouders, eveneens via de klantomgeving, kunnen worden geaccordeerd. Daarnaast kunt u een nieuw kind aanmelden via de eigen klantomgeving, kunt u alle overeenkomsten, facturen, jaaroverzichten en andere toegestuurde documenten inzien, opslaan en afdrukken vanuit de eigen klantomgeving, en kunt u uw eigen gegevens eveneens inzien en wijzigen.

Terug

 

Wanneer worden de kosten geïncasseerd en de gastoudervergoeding uitbetaald?

U Kunt zelf uw incassso- en uitbetalingsmoment kiezen.Wanneer de opvanguren vóór de 4e van de maand, volgens op de opvangmaand, zijn geregistreerd en goedgekeurd, volgt de incasso de 10e van de maand en de uitbetaling de 12e of de 13e van de maand volgend op de opvangmaand. Zijn de uren de 14e  van de maand goedgekeurd, volgt incasso de 25ste van de maand en uitbetaling de 27ste of de 28stevan de maand.

Terug