Opvang aan Huis

Wat is het verschil tussen gastouderopvang en opvang aan huis?

Bij gastouderopvang wordt een kind opgevangen in het huis van de ouders. Bij opvang aan huis vangt de gastouder de kinderen op in het huis van de ouders.

Terug

 

Welke eisen worden gesteld bij opvang in het huis van de ouders?

Wanneer kinderen worden opgevangen in het huis van de ouder(s), valt de opvang aan huis onder de Regeling Huispersoneel. Dit betekent het volgende:

 • De opvang aan huis verdient per opvanguur minimaal het minimum (jeugd)loon.
 • De opvang aan huis mag in één gezin maximaal drie dagen per week werken, ongeacht het aantal uren per dag (let op: de ene week 2 dagen en de andere week 4 dagen is niet toegestaan, u kunt wel in twee verschillende gezinnen werken).
 • De opvang aan huis heeft recht op vakantie-uren en vakantietoeslag. Deze worden door middel van een toeslag in het uurloon verrekend. Om die reden wordt de opvang aan huis tijdens vakantiedagen niet uitbetaald.
 • Bij nationale feestdagen wanneer de opvang aan huis op die dag ook opvang zou bieden.

Kijk hier voor een volledig overzicht van de richtlijnen van de rijksoverheid.

Terug

 

Wordt een opvang aan huis doorbetaald bij ziekte of andere afwezigheid?

 • Bij ziekte van de opvang aan huis wordt gedurende 6 weken 70% uitbetaald van de overeengekomen uren. De opvang aan huis mag bij ziekte 70% van de afgesproken uren registreren in MijnKorelon met bij 'opmerkingen' de vermelding 70% wegens ziekte gastouder'. De ouders hebben over deze uren geen recht op kinderopvangtoeslag.
 • Bij afwezigheid van de opvang aan huis anders dan door ziekte, wordt de opvang aan huis uitsluitend doorbetaald bij begrafenis of bruiloft van een familielid in de eerste graad (= partner, ouders, kinderen).
 • Zwangerschapsverlof valt NIET onder deze regeling. Hiervoor geldt de standaard regeling voor zwangerschapsuitkering van het UWV.

Terug

 

Hoeveel verdient opvang aan huis?

Een oppas aan huis ontvangt minimaal het minimumloon. Meer mag natuurlijk altijd. Van de hoogte van dit loon mag in twee situaties worden afgeweken:

 • Wanneer de oppas aan huis familie is van de ouders
 • Wanneer de oppas aan huis zelfstandige is met een VAR-WUO verklaring (VAR = Verklaring ArbeidsRelatie. WUO = Winst Uit Onderneming)
 • Neemt u in alle gevallen van opvang aan huis en de vergoeding van de gastouder, contact met ons op. Wij kunnen u informeren over de specifieke regels hieromtrent.

Terug

 

Is er een (nieuwe) LRK-registratie nodig bij opvang aan huis?

In het LRK dient voor elke opvanglocatie een nieuw registratienummer aangemaakt. Er dient dus bij start van opvang aan huis, evenals bij verhuizing van de ouders, een nieuw registratienummer te worden aangevraagd.

Terug

 

Wordt de opvang aan huis ook doorbetaald bij vakantie van de ouders?

Een opvang aan huis heeft recht op 2 weken aaneengesloten vakantie. Christelijk Gastouderbureau Korelon heeft de vakantierechten van de gastouder verwerkt in de uurprijs. Dit is de eenvoudigste, maar ook de financieel meest gunstige oplossing. In de toeslag op het uurloon is 7,69% opgenomen aan vakantierechten (rekenhulp: 4 weken bij vaste dagen). Omdat de vakantierechten worden uitbetaald door middel van een toeslag op het uurloon, wordt de opvang aan huis NIET uitbetaald bij het opnemen van deze vakantiedagen. Wanneer de opvang aan huis bv. 2 dagen per week op vaste uren werkt, is het aantal vakantiedagen 2 x 4 = 8.

Terug

 

Hoe wordt bij opvang aan huis de uurprijs per kind berekend?

 • Hiervoor moet onderscheid worden gemaakt in ‘werkuren’ en ‘opvanguren’. Een werkuur is een uur waarin de gastouder werkt. Een opvanguur is een uur waarin een kind wordt opgevangen.
 • Bij gastouderopvang betalen de ouders een bedrag per opvanguur per kind. Ook de begeleidingskosten zijn berekend per opvanguur.
 • Bij opvang aan huis betalen de ouders de opvang aan huis per werkuur. Om de uurprijs te bepalen wordt het ‘werkuur’ gedeeld door het aantal ‘opvanguren’. Bv. een opvang aan huis verdient € 10,00 per uur en past in dat uur op 4 kinderen. De vergoeding voor de opvang aan huis is dan € 10 : 4 = € 2,50.

Terug