Functie-beschrijving opvangconsulente

Een opvangconsulente van Christelijk Gastouderbureau Korelon werft gastouders voor kinderen die opvang nodig hebben wanneer hun ouder(s) aan het werk zijn en/of studeren. Daarnaast bemiddelt zij tussen ouders en gastouders om te zorgen voor een goed, passend en betrouwbaar opvangadres voor de kinderen. Ook de kinderopvang zelf wordt door haar begeleidt. 

Voor de kinderopvang is het belangrijk dat documenten van gastouders worden gecheckt, op orde gebracht en actueel blijven. Ook dat is een taak van een opvangconsulente. Daarnaast schrijft zij middels formats verslagen van de gesprekken en zorgt ze voor de juiste overeenkomsten en andere documenten. 

De functie van opvangconsulente blijkt vooral heel aantrekkelijk voor (herintredende) moeders met schoolgaande kinderen.

 

Werkzaamheden:

Vraag- en aanbod afstemmen

 • Bezoekt vraag- en gastouders ter kennismaking en regelt een kennismakingsgesprek tussen hen.
 • Gaat aan de hand van diverse factoren de meest passende verbintenis (koppeling) tussen vraag- en gastouders na en brengt de koppeling tot stand.
 • Bewaakt de kwaliteit van de door de gastouders geleverde kinderopvang, door het regelmatig houden van evaluatiegesprekken tussen vraag- en gastouders met betrekking tot de opvangsituatie en het bezoeken van vraag- en gastouders. Corrigeert waar nodig.
 • Bemiddelt bij verschillen van inzicht tussen vraag- en gastouders en lost deze zoveel mogelijk op. Legt probleemsituaties voor aan de betreffende leidinggevende.
 • Draagt zorg voor noodoplossingen bij plotselinge verhindering van de gastouders.
 • Vraagouders en gastouders werven en selecteren
 • Werft en selecteert vraag- en gastouders en voert intakegesprekken met hen.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen (zoals basisscholen) in verband met de werving van gastouders

 

Informatie verstrekken

 • Is op de hoogte van het algemeen en pedagogisch beleid van de organisatie m.b.t. het eigen werkgebied (w.o. procedures, werkinstructies en richtlijnen) en kan hierover desgevraagd informatie verstrekken aan ouders en gastouders.
 • Organiseert mede cursussen of thema-avonden en introductiebijeenkomsten van inhoudelijke en procesmatige aard.
 • Verstrekt informatie en uitleg aan ouders/ verzorgers over gastouderopvang in relatie tot andere kinderopvangmogelijkheden, o.a. telefonisch.
 • Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg (elke eerste dinsdag van de maand is een verplichte teamvergadering).

 

Administratie afhandelen

 • Handelt de administratie af met betrekking tot de contracten tussen vraag- en gastouders en de instelling zoals vastgelegd in handleidingen, procedures en werkinstructies.
 • (PR-)Beleid mede realiseren
 • Levert op basis van eigen praktijkervaring een bijdrage aan de beleid- en werkontwikkeling van het gastouderbureau
 • Vertegenwoordigt de organisatie desgevraagd (o.a. deelname aan beurzen, themadagen, cursussen, door de organisatie georganiseerde bijeenkomsten)
 • Signaleert behoefte aan nieuwe publicitaire acties en denkt daarover mee.

 

Profiel van de functie

 • Pedagogische opleiding op minimaal MBO3 niveau
 • Onderschrijving van de Christelijke identiteit
 • Kennis van en inzicht in de processen van kinderopvang/gastouderopvang.
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van gastouders.
 • Plan- en organisatievermogen voor het matchen van vraag- en gastouders.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het onderhouden van contacten met vraag- en gastouders en diverse onderdelen van de eigen onderneming.

 

Salariëring

De functie van opvangconsulente wordt gesalariseerd volgens de cao Kinderopvang schaal 7 (€ 2.125 tot € 2.814 bij een fulltime dienstverband).