Informatie voor ouders

Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit.

Terug

 

Kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen voor de opvang?

Ja. Wanneer u de opvang via Christelijk Gastouderbureau Korelon organiseert, kunt u hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen.

Terug

 

Waar kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl.

Terug

 

Wanneer kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen, zodra u weet wanneer de opvang ingaat. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen tot drie maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum. Vraag dus zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie maanden ná start van de opvang kinderopvangtoeslag aan.

Terug

 

Over welk bedrag kunnen we kinderopvangtoeslag krijgen?

In 2017 geldt dat over een bedrag van € 5,75 per kind per uur kinderopvangtoeslag wordt verstrekt door de belastingdienst voor gastouderopvang. 

Terug

 

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunnen we krijgen?

  • De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren:
  • Uw verzamelinkomen: dit is het totale inkomen (inclusief salaris en uitkeringen) van beide ouders
  • Voor kinderen van 0-4 jaar kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen tot maximaal 140% van het aantal contracturen van de MINST WERKENDE PARTNER;
  • Voor schoolgaande kinderen geldt dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen tot maximaal 70% van de contracturen van de minst werkende partner (voor tussenschoolse opvang mag u géén kinderopvangtoeslag aanvragen);
  • Hoeveel kinderen binnen het gezin gebruik maken van kinderopvang
  • Het aantal uren kinderopvang per kind
  • De bruto uurprijs van de opvang

Terug

 

We zouden graag een offerte op maat ontvangen

Graag maken wij voor u vrijblijvende een offerte op maat. We gaan hierbij altijd uit van een jaaroverzicht, omdat dit het eerlijkste beeld geeft van de totale kosten. Deze offerte verplicht u tot niets. Wanneer u het online offerte-aanvraagformulier invult, ontvangt u binnen 2 werkdagen uw persoonlijke offerte in uw mailbox.

Terug

 

Voordelen gastouderopvang

Wat zijn onze voordelen van gastouderopvang?

Wanneer u opvang nodig heeft, zoekt u voor uw kind de beste en veiligste plek. Zodat u het met een gerust hart kunt achterlaten als u de zorg voor uw kind tijdelijk overdraagt. Een gastouder biedt u zo’n veilige en liefdevolle plek. De opvang is kleinschalig, gewone gezinsactiviteiten (bv. buiten spelen met vriendjes, boodschappen doen) gaan ook tijdens de opvang door. De gastouder houdt rekening met uw wensen wat flexibiliteit betreft en u kunt afspraken maken over opvangtijden, voeding, slapen etc. Vindt u het belangrijk dat op het opvangadres de gewoonten en gebruiken van thuis, ook op gebied van identiteit, herkenbaar zijn? Kies dan voor onze gastouders!

Ons gastouderbureau zorgt voor heldere richtlijnen over de meest voorkomende ‘frustratiepunten’. Ook al legt u onderling niets vast, toch bieden deze richtlijnen u houvast over bij voorbeeld wanneer uren wel of niet worden geregistreerd, de grenzen aan wensen en duidelijkheid over wat u van een gastouder mag verwachten. Dat geeft rust! Ons online urenregistratiesysteem werkt eenvoudig en snel. De incasso van de kosten en de uitbetaling aan de gastouder op vaste dagen. Dat scheelt tijd! U bent bij ons verzekerd van een geregistreerde gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang. Zij, evenals al haar huisgenoten van 18 jaar en ouder, worden continu juridisch gescreend op betrouwbaarheid voor de opvang van uw kind(eren). Ook is uw gastouder pedagogisch opgeleid en beschikt zij over een geldig certificaat EHBO bij kinderen. De keus om de opvang via ons gastouderbureau te organiseren is dus wel zo veilig!

Een gastouder scoort beter in vergelijking met kinderdagverblijven

Uit onderzoek van Universiteit Leiden is gebleken dat gastouderopvang in vergelijking met de kinderdagverblijven beter is voor kinderen. Wanneer u christen bent en een christelijke gastouder zoekt die past bij uw eigen leefwijze, bent u bij Christelijk Gastouderbureau Korelon aan het goede adres.

Een gastouder biedt de meest vertrouwde opvangvorm voor jonge kinderen

Voor de jongere kinderen is gastouderopvang verreweg het meest stabiel en vertrouwd. Moet een kind zich in een kindercentrum altijd aanpassen aan de identiteit en regels van het kindercentrum, bij gastouderopvang wordt een gastouder gezocht die past bij uw gezin en uw kind. Geen wisselende leidsters, maar altijd dezelfde gastouder. Voelt uw kind zich,in veel gevallen kan het toch naar de gastouder. En de andere leden van het gastgezin vinden de komst van uw kind even leuk als uw kind zelf! Daarbij kunt u bij gastouderopvang ook kiezen voor opvang in uw eigen huis. De kinderen kunnen, zelfs tijdens de opvang, in hun eigen vertrouwde omgeving blijven.

De gastouder heeft meer tijd en aandacht voor uw kind

In een gastgezin zijn altijd minder kinderen aanwezig dan in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. De gastouder heeft daardoor meer tijd en aandacht voor uw kind.

Gastouderopvang is goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling

Veel gastouders vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. De leeftijd van aanwezige kinderen is vaak wisselend, waardoor uw kind leert omgaan met kinderen van andere leeftijden. Uw kind leert rekening te houden met andere (jongere) kinderen en wordt daarbij gestimuleerd in de ontwikkeling  door de aanwezigheid van de oudere kinderen.

Alle woningen van gastouders zijn door ons gecontroleerd op veiligheid en hygiëne

De woningen van onze gastouders zijn veilig en schoon. Onze opvangconsulenten controleren jaarlijks alle woningen aan de hand van een Risico-inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Hygiëne. Ook kijken we of de gastouder voldoende ruimte heeft om uw kind op te vangen en of er voldoende en uitdagend speelgoed is wat is afgestemd op de leeftijd van uw kind. Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang.

Gastouderopvang is vertrouwd en persoonlijk

Uw kind wordt opgevangen in een gewoon huis binnen een gezin dat past bij uw eigen manier van leven en uw eigen identiteit. Al onze medewerkers en gastouders zijn christen. We kennen daarbij de verschillende kerkverbanden van binnenuit. We houden hiermee rekening bij vinden van een goede match tussen ouders en gastouder. Een goede koppeling voelt vertrouwd aan. Hierdoor kan uw kind zich bij de gastouder optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Bovendien ziet uw kind iedere opvangdag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder, in tegenstelling tot een kindercentrum waar uw kind altijd te maken heeft met meerdere leidsters.

Uw kind voelt zich prettiger bij een gastouder

Uit een studie van de Universiteit van Leiden blijkt dat kinderen in de gastouderopvang zich veiliger, meer ontspannen voelen en meer genieten van de activiteiten waarmee zij bezig zijn. Gastouders voelen vaak beter aan wat een kind nodig heeft en bij de gastouder is het rustiger, omdat het aantal kinderen dat tegelijkertijd de aandacht van de gastouder vraagt, veel kleiner is dan in een kindercentrum.

Onze gastouders zijn opgeleid en gediplomeerd

Gastouders van Christelijk Gastouderbureau Korelon beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp bij Kinderen. Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Een VOG toont aan dat haar gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen en wordt afgegeven door de overheid. Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten ook een VOG. De opvang wordt jaarlijks geëvalueerd door u en de gastouder in aanwezigheid van uw opvangconsulente.

Een gastouder is flexibel

U kunt met uw gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van uw kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op uw persoonlijke wensen. Uw gastouder kent geen ‘openingstijden’ zoals het kinderdagverblijf. Avond-, nacht- en weekendopvang behoren tot de mogelijkheden. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en uw kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Gastouders hebben vaak zelf een gezin en melden zich zelden ziek. De continuïteit van opvang is daardoor heel groot!

Opvang bij een gastouder geeft rust

Omdat de huiselijke sfeer bij de gastouder heel vertrouwd is, laat u uw kind met een gerust gevoel achter. Daarbij geeft de flexibiliteit van de gastouder rust bij ‘te laat komen’ of wanneer uw kind zich een keertje niet zo lekker voelt. Bij opvang aan huis is een bijkomend voordeel dat uw gastouder thuis oppast: indien nodig kleedt zij de kinderen aan, brengt ze naar school, haalt ze ’s middags weer op en zorgt er vaak voor dat u kunt ‘aanschuiven’ als u ’s avonds weer thuiskomt!

Gastouderopvang is vaak goedkoper

Wanneer u gebruik maakt van ons gastouderbureau heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De gastouder wordt niet uitbetaald bij haar afwezigheid, afgesproken vrije dagen en vakanties. Ook kunt u precies aangeven hoe laat u uw kind(eren) brengt en weer ophaalt. U betaalt dus alleen de uren die u afneemt! Dit kan u als gezin al snel duizenden euro's per jaar opleveren ten opzichte van een kinderdagverblijf of BSO.

Terug