Pedagogische Afspraken tussen ouders en gastouder

BASISrichtlijnen

Hoe worden de afspraken tussen ouders en gastouder gemaakt en vastgelegd?

Bij onze organisatie kennen we twee momenten voor het vastleggen van afspraken tussen ouders en gastouders:

 

Eind oktober/begin november worden de door de overheid de nieuwe kinderopvangtoeslagtabellen bekendgemaakt, evenals de nieuwe uurprijs waarover de belastingdienst kinderopvangtoeslag verstrekt. Ook wíj maken dan onze (nieuwe) tarieven bekend over het komende jaar.

 

Wij adviseren ouders en gastouder daarom rond november/december nieuwe afspraken te maken over de gastoudervergoeding, dienstverleningspakket, opvangdagen/tijden en evt. vakanties en vrije dagen. Deze afspraken maakt u samen.

 

Daarnaast bezoekt onze opvangconsulente alle gastouders minimaal tweemaal per jaar. In één van deze bezoeken wordt de opvang geëvalueerd tussen ouders en gastouder. In dit jaarlijkse evaluatiebezoek worden alle afspraken over de ópvang opnieuw bekeken. De afspraken worden vastgelegd op door ons verstrekte, standaardformulieren. Afhankelijk van het dienstverleningspakket vullen gastouder en ouders deze (deels) zelf in, of wordt dit volledig gedaan onder begeleiding van uw opvangconsulente. U ontvangt elk jaar bericht van de opvangconsulente over de exacte datum van de evaluatie.

Terug

 

Welke afspraken moeten worden gemaakt?

Wij hebben zelf BASISafspraken ontwikkeld met afspraken over de meest voorkomende situaties. Daarnaast hebben we standaardformulieren ontwikkeld over de grenzen die u wenst voor uw kind(eren), verstrekken van medicijnen (indien nodig), uurprijs, dienstverleningspakket etc. Wanneer u deze richtlijnen volgt, en de formulieren invult, heeft u de opvang prima geregeld!

Terug

 

Wat houden de BASISafspraken in?

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de BASISafspraken, zodat u een indicatie krijgt van de transparantie waarop alles binnen onze organisatie is geregeld. Binnen onze organisatie is er alle ruimte om bij afspraken tussen ouders en gastouder af te wijken van de BASISafspraken. Wanneer u deze schriftelijk vastlegt en beiden ondertekent, kunt u er beiden ook rechten aan ontlenen. Legt u niets vast buiten de BASISafspraken en de ingevulde standaardformulieren, dan kunt u beiden altijd terugvallen op deze documenten.

Terug

 

INHOUDSOPGAVE BASISRICHTLIJNEN

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?    
De offerte-procedure en inschrijfprocedure    
De kennismakings- en koppelingsprocedure
Overeenkomsten   

PEDAGOGISCHE BELEID   
Pedagogisch Beleid Korelon   
Pedagogisch werkplan Gastouder   
Communicatie 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN TUSSEN OUDERS, GASTOUDER EN KORELON  
Afspraken over de opvang    
(Gewijzigd) Afsprakenformulier   
November / december  
Dienstverleningspakketten
Hoe worden afspraken vastgelegd?  Flexibele uren   
Wat gebeurt er als we niets vastleggen? 
Welke afspraken zijn belangrijk als een kind vier jaar wordt?  
Zwangerschap van ouders of gastouder 

www. MijnKorelon.nl / URENREGISTRATIE  
Welke uren mogen door de gastouder geregistreerd worden in www.MijnKorelon? 
Hoe nauwkeurig moet de opvangtijd worden geregistreerd?  
Wanneer mag de gastouder uren registreren?  
Vakantiedagen van een opvang aan huis 
Berekenen van de uurprijs per kind bij opvang aan huis  
Wanneer worden afgesproken opvanguren NIET uitbetaald? 
Niet-afgesproken vakantie of vrije dagen  
Tussenschoolse opvang   
Urenregistratie bij zwangerschapsverlof ouders   
Urenregistratie bij zwangerschapsverlof gastouder
Beleid, Afspraken en Protocollen 
Anti-discriminatiecode  
Autovervoer
Calamiteiten: Meldingsplicht voor de gastouder 
Kindermishandeling  
Klachten 
Ongeluk 
Oudercommissie 
Privacy

Verzekeringen

Ongevallenverzekering 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Wennen  
Wiegendood 
Ziekte 
Als een kind overdag ziek wordt  
Besmettelijke ziekte 
Medicijngebruik 
Bijzondere zorg  

AANVRAGEN KINDEROPVANGTOESLAG  
Wat is kinderopvangtoeslag?
Kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen voor de opvang?
Waar kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen? 
Wanneer kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen? 
Over welke uurprijs kunnen we kinderopvangtoeslag krijgen?
Over welke uren ontvangen we kinderopvangtoeslag?  
Hoeveel kinderopvangtoeslag kunnen we krijgen? 
Wat is de bruto uurprijs?   
Hoe kunnen we kinderopvangtoeslag aanvragen? 

Wanneer moet een gastouder worden geregistreerd in het LRKP?
Wie zorgt er voor de melding?  
Wie betaalt de kosten van registratie van de gastouder?  
Hoe bereid ik me voor op een (onverwachte) GGD-inspectie? 
Inspectie bij Opvang aan Huis 

CONTRACT EN DIENSTVERLENING
Tarieven Korelon  
Betaling van de opvangkosten 
Algemene Voorwaarden Gastouderopvang 
Annuleringsvoorwaarden en opzegtermijn  
We hebben diensten uit het COMPLEETpakket nodig, maar blijven liever in het BASISpakket, kan dat? 
Onze opvangsituatie wijzigt/is gewijzigd en we willen weten hoe dit financieel voor ons uitpakt. Waar kunnen we dit berekenen?
Opzegtermijn
Opzegging bij werkloosheid van (een van) de ouders