Beleid, Richtlijnen en Protocollen

Waar kunnen we de Algemene Leveringsvoorwaarden van Korelon vinden?

Deze kunt u vinden onder de Downloads.

Terug

 

Waar kunnen we de inspectierapporten vinden van Christelijk Gastouderbureau Korelon?

Al onze inspectierapporten staan gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook kunt u ze vinden onder de downloads van onze website.

Terug

 

(Gast)oudercommissie

Kunnen we meer invloed uitoefenen op het beleid van Christelijk Gastouderbureau Korelon?

Ja, dat kan zeker. We vinden het zelfs fijn wanneer u met ons meedenkt. We hebben hiervoor verschillende mogelijkheden:

Ouders kunnen zitting nemen in onze oudercommissie. U vertegenwoordigt de mening van ouders en adviseert ons t.a.v. de kwaliteit.

Gastouders hebben geen wettelijk stemrecht. Omdat zij de uitvoerders zijn van ons pedagogisch beleid vinden we het echter heel belangrijk dat ook zij hun mening kunnen geven binnen de oudercommissie. Om die reden bieden wij gastouders de mogelijkheid als adviseur deel uit te maken van onze oudercommissie. Zij hebben alle bevoegdheden van een ‘gewoon’ lid van de oudercommissie, uitgezonderd stemrecht. Alle rechten en plichten van de oudercommissie kunt u vinden in het reglement Oudercommissie onder 'downloads'

Wilt u deelnemen of heeft u interesse, kunt u een mail sturen naar jschot@korelon.nl. Zie onze website voor de leden van de oudercommissie.

U kunt direct contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissie@korelon.nl.

Terug

 

Jaaroverzicht

Wanneer ontvangen we het jaaroverzicht 2015?

Wanneer alle uren over 2017 op 31 december 2017 zijn geregistreerd door u en zijn goedgekeurd door de ouder, ontvangt u het jaaroverzicht uiterlijk februari 2018.

Terug

 

Klachten

Wat moeten we doen als we klachten hebben?

Wij doen er alles aan dat kinderen, ouders en gastouders zich gehoord en gewaardeerd voelen bij onze organisatie. Mocht u toch onvrede voelen over onze dienstverlening, neemt u dan contact op met de desbetreffende persoon. Vaak is onvrede te voeren op een miscommunicatie en kan een gesprek met de desbetreffende persoon uitkomst bieden.

Wanneer een gesprek niet leidt tot de gewenste oplossing, kunt u te allen tijde contact opnemen met Hanneke Schot, de houder van Christelijk Gastouderbureau Korelon. Samen bekijken we uw probleem en proberen we tot een oplossing te komen. U kunt haar direct bereiken via het algemene telefoonnummer 078-6124165.

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders kunnen hun klachten, nadat de klacht bij ons in behandeling is geweest, indienen bij de Geschillencommissie Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl.

Terug

 

Opzeggen contract

Hanteert Christelijk Gastouderbureau Korelon een wenperiode?

Het is belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft bij de gastouder. Ondanks haar goede zorgen, kan het voorkomen dat de opvang moet worden stopgezet, omdat een kind niet kan wennen. Binnen twee maanden na start van de opvang, kan het contract om deze reden dan ook zonder kosten en zonder opzegtermijn worden beëindigd. Hiervoor is altijd toestemming nodig van de directie van Christelijk Gastouderbureau Korelon.

Terug

 

Welke opzegtermijn geldt bij stopzetting van de opvang?

Bij (tijdelijke) stopzetting van de opvang geldt een opzegtermijn 1 maand. Wij maken u erop attent dat wij kosten in rekening brengen voor het vinden van een gastouder, waarmee u na een geslaagde match van ons bureau, overstapt naar een ander gastouderbureau.

 

Wanneer een gastouder helemaal stopt met haar gastouderschap, dient zij binnen drie maanden na stopzetting eveneens uitgeschreven te worden bij het Landelijk Register Kinderopvang. Het hiervoor noodzakelijke formulier, ontvangt u van ons automatisch na stopzetting van de opvang. Dit dient u ingevuld en ondertekend naar ons te retourneren. Wanneer de stopzetting niet tijdig wordt doorgegeven, kan de inspectie hiervoor een hoge boete in rekening brengen. Bij nalatigheid van de gastouder wordt deze boete door ons aan de gastouder doorberekend. Wanneer u opvang beëindigt, kunt u dit per mail doorgeven aan (secretariaat@korelon.nl) met een cc naar uw eigen opvangconsulente.

Terug

 

Overige vragen

Hoe kunnen we Christelijk Gastouderbureau Korelon bereiken?

Zie voor alle contactgegevens de Contact-pagina (link naar contactpagina toevoegen). Hier kunt u onder andere een email sturen naar Korelon of ons telefoonnummer vinden om contact met ons op te nemen.

Terug

 

Ik mis nog een antwoord op een vraag!

Mail uw vraag via de Contact-pagina (link naar contactpagina invoegen) en geef aan dat het antwoord op uw vraag niet is te vinden op onze website. Wij beantwoorden uw vraag én nemen deze eveneens op wanneer het antwoord ook relevant is voor andere (gast)ouders.

 

Terug